Čistírny - Septiky - Biologické filtry - Čerpací stanice

Zařízení na zpracování a likvidaci odpadních vod

V závislosti na technických možnostech je na likvidaci splaškových vod možné použít uzavřené jímky na vyvážení, označované jako žumpy, čistírny odpadních vod, označované jako ČOV neboli čovky a tříkomorové septiky. ČOV a septiky je možné doplnit o další stupeň čištění - biologický nebo zemní filtr. V případě, že je k dispozici tlaková kanalizace nebo je dům pod úrovní gravitační kanalizace, je nutné použít čerpací stanice.

Jímky na vyvážení

Jímky na vyvážení, neboli žumpy, jsou uzavřené, vodotěsné  "nádoby", které je Jímka - žumpanutné  vyvážet. Četnost vyvážení se v závislosti na objemu jímky a počtu obyvatel  zpravidla pohybuje v rozmezí 2 - 4 týdny.  Z tohoto důvodu je  podle místních podmínek výhodnější nahradit jímku čistírnou nebo septikem.


ČOV - Čistírny odpadních vod

ČOV - čistírna odpadních vodČistírny odpadních vod (čovky nebo  ČOV)  slouží k čištění odpadních vod z domácností a drobných provozoven. Způsob čištění je založen na kombinovaném působení  bakteriálních kultur, čímž je dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu. Čistírny jsou vhodné především pro trvale  nebo sezóně  obývané objekty.

Vícekomorové septiky

Vícekomorový septikVícekomorové septiky (plastové nebo betonové) plní funkci předčištění splaškových  vod  tam, kde není možné nebo vhodné použít čistírnu. Septiky jsou  vhodnépro  nepravidelný nebo přerušovaný provoz objektu. Septik je možné používat pouze s navazujícím zemním nebo biologickým filtrem.

Biologické filtry

Biologický filtrBiologické filtry plní funkci jednoduššího mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Jsou nenáročné na plochu, mají příznivou cenu, ale vyžadují kontrolu a údržbu.

Zemní filtry

Zemní filtrZemní filtry plní funkci jednoduššího mechanicko-biologického dočištění splaškových odpadních vod z domácností, rekreačních objektů, penzionů, provozoven, apod. Využití nachází především tam, kde je produkce odpadní vody velmi nepravidelná. Jsou náročnější na plochu a na instalaci ale jsou v podstatě 10 - 15 let bezúdržbové.

Čerpací stanice

Čerpací jímkaČerpací stanice pro tlakovou kanalizaci
Čerpací stanice pro gravitační kanalizaci
Úprava a vystrojení stávajících jímek

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout