Drenážní, vsakovací a filtrační systémy

Vsakovací tunely Šachtový zemní filtr Okapový filtr Vsakovací tunely
Vsakovací bloky,tunely a jímky       Podzemní filtry Okapové filtry Vsakovací bloky

Před jímáním vody nebo jejím vsakováním je nutná filtrace, která umožní zachytit nečistoty, které by mohly snížit kvalitu jímané vody nebo zanášet vsakovací systémy. Na filtraci dešťové vody nabízíme několik typů filtračních jednotek. Následné vsakování dešťové vody  je možné do vsakovacích polí, zhotovených se vsakovacích bloků nebo jímek

Vsakování dešťové vody

Vsakovací systémyPlastové bloky na realizaci vsakovacích systémů 

vsakovací klece
vsakovací tunely
vsakovací jímky

Filtrace dešťové vody

Šachtové fitrační jednotkyPodzemní filtry pro akumulační jímky a vsakovací pole
Okapové filtry pro sudy a malé nádrže
Velkoobjemové filtry pro průmyslové objekty
Dosedací filtrační šachty

Tisknout