Hospodaření s vodou

Jímky - Septiky - Nádrže - Žumpy

Jímky a septiky - PLATIN 5 m3Plastové, betonové a laminátové jímky a nádrže  na dešťovou a splaškovou vodu.
Objem  jímek 1 - 36 m
3
V případě požadavku zajistíme dopravu na místo určení. V rámci středočeského kraje jsme schopni zajistit kompletní dodávku včetně výkopu, osazení, napojení a zahrnutí.

 

Využití dešťové vody

Komplexní řešení  využití dešťové vody pro domácí nebo zahradní využití

  • akumulace - filtrace - čerpání - vsakování
  • Prodej komponentů nebo dodávka kompletního systému na klíč včetně zemních prací.

 

Čistírny - Septiky - Biologické filtry - Čerpací stanice

ČOV - čistírna odpadních vodZařízení na zpracování odpadních vod
Čistírny odpadních vod
Vícekomorové septiky
Zemní filtry
Biologické filtry

Drenážní, vsakovací a filtrační systémy

Vsakovací tunelyKomponenty pro vsakování a filtraci  vody
- vsakovací bloky a vsakovací tunely
- šachtové a  interní filtry
- sedimentační a kanalizační šachty
- okapové filtry
- drenážní potrubí

Čerpací technika - vodárny a čerpadla

Vodárny, kalová čerpadla, drenážní čerpadla  a čerpadla na pitnou a užitkovou vodu

Realizace kanalizačních a vodovodních přípojek

Zajistíme výkop, dodávku a pokládku vedení, napojení a zahrnutí.

Tisknout