Jímky - Septiky - Nádrže - Žumpy

Jímky jsou podzemní vodotěsné nádrže bez odtoku používané ke shromažďování Jímka CARATdešťové  vody nebo k jímání splaškových odpadních vod
V naší nabídce najdete plastové a betonové  jímky v samonosném provedení  nebo  jímky k obetonování.
      Jímky na splaškovou vodu (žumpy) - mohou být instalovány pouze jako  bezodtokové nádrže a nesmějí se opatřovat odtokem nebo přelivem.  Při požadavku na vypouštění odpadní vody je možné použít vícekomorový septik, za který se jako další stupeň čištění  osadí biologický nebo zemní filtr. Žumpa se umisťuje tak, aby k ní byl přístup nebo je možné vyvést na hranici pozemku odsávací vedení.
      Velikost akumulačního prostoru žumpy vychází z počtu napojených obyvatel, z časového intervalu vyprazdňování žumpy a z velikosti cisterny, která v dané lokalitě žumpy vyváží. Ideální objem žumpy k RD je 8 - 16 m3Pro zabránění tvorby plynu se prostor žumpy odvětrává přítokovým potrubím které  by mělo být odvětráno skrz střechu domu nebo samostatným odvětráním.

Betonové jímky UL/UK

Betonová jímkaBezodtokové jímky s objemem 3 - 40 m3

Cena 3 m3  jímky   21500  Kč + DPH

Plastové monolitické jímky CARAT A PLATIN

Plastové jímky CARATJímky s  objemem 1 - 122 m3.
Jímky CARAT - Nejkvalitnější jímky na českém trhu, záruka  25 let.
Po osazení na zhutněný štěrkopískový podsyp se jímky obsypou oblázkovým štěrkem-kačírkem a prosívkou.
  Cena 2,7m3 jímky 20900 Kč+DPH.

Septiky

Vícekomorové septiky

Vícekomorové septiky (plastové nebo betonové) plní funkci mechanicko-Vícekomorový septikbiologického předčištění splaškových odpadních vod z domácností, restaurací, hotelů a drobných provozoven tam, kde není možné nebo vhodné použít čistírnu. Septiky jsou tak vhodné tam, kde je nepravidelný nebo přerušovanýprovoz objektu. Septik je možné používat pouze s navazujícím zemním nebo biologickým filtrem, který zabezpečí dočištění odpadní vody a umožní její vypouštění nebo akumulaci.

Svařované válcové jímky

Plastové jímkySvařované jímky ve tvaru ležatého válce, objem jímek 4 - 18 m3.
Při instalaci jímky není nutná betonová deska, po osazení jímky se zabetonuje pouze 10 cm silná stabilizační vrstva. Ceny ležatých jímek jsou srovnatelné s cenami betonových jímek.  Cena 4m22900 Kč+DPH.

Plastové samonosné jímky

Plastová samonosná jímkaPlastové jímky s objemem 6 - 22 m3
Stabilní konstrukce bez nutnosti betonování.
Cena 6 m3  jímky   36600 Kč + DPH

Válcové betonové jímky DJ

Betonové jímky DJJímky s objemem 1 - 13 m3
Robusní jímky,
vhodné především pro lokality s rizikem vysoké hladiny spodní vody nebo pro jímky, určené pod pojezdové plochy
Cena 4 m3 jímky s víkem a poklopem 34350 Kč+DPH

Svařované obdélníkové jímky

Na této stránce najdete přehled svařovaných plastových jímek určených k obetonování. Objem 1 - 18 m3

Tisknout