Okrasné sloupy

Válcové nebo kvádrové sloupy jsou určeny jako dekorativní prvky pro balkóny, terasy nebo altánky

Okrasné sloupySystém sloupů je určen pro dekorativní použití. Sloupy jsou řešeny jako válcová tělesa s dutým středem, která se umístí na připravený základ s armovací výztuží a vyplní se betonem.
Sloupy nejsou určeny jako nosné podpěry balkónů, teras nebo střech. Tuto nosnou funkci přejímá vždy středová armatura s benonem. V případě, že sloupy mají být umístěny jako samostatně stojící zahradní dekorace, musí být jejich horní část zabezpečena tak, aby do sloupů nemohla vniknout voda.
Sloupy jsou dodávány v několika, průměrech a délkách.
Sloupy s délkou do 300 cm jsou řešeny jako monolitická válcová tělesa se samostatnou  ozdobnou základnou a samostatnou ozdobnou hlavicí.
Sloupy s délkou do 1000 cm jsou řešeny jako stavebnicový systém samostatné ozdobné základny, několika segmentů válcového těla a samostatné ozdobné hlavice. Výška sloupu je závislá na počtu na sebe po stavených válcových těl.
Při požadavku na obložení stávajícího betonového nebo ocelového sloupu je možno betonový sloup podélně rozříznout na dvě poloviny.


Cenově nejvýhodnější sloupy jsou vyráběny jako válcová tělesa o délce 1 m a průměru od 15 do 50 cmZ těchto segmentů se vyskládá sloup do požadované výšky a opatří se sloupovou základnou a sloupovou hlavou. Vzniklé spáry sloupů se vyplní  lepidlem a spárovací hmotou, přebrousí se a celý sloup se opatří nátěrem fasádní barvou. Sloupy je možno vyrobit v šedivé, bílé nebo jiné barvě.  Sloupy je možno použít jako součást stavby nebo jako samostatně stojící objekt v rámci zahradních úprav. Architektonicky zajímavě působí kombinace sloupů a balustrád nebo sloupů a oblouků.

 

 

Tisknout


RSSRSS

Aktuality a akční nabídky

19. 02. 2018

Ocelové garážové přístřešky

Ocelové garážové přístřešky s trapézovým zastřešením
10. 02. 2018

Samonosné jímky

Samonosné plastové jímky 3 - 16 m3  s minimálními požadavky na betonáž

Archiv